ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2797-0999 ต่อ 1601 ถึง 1604 และ 1611 โทรสาร 0-2579-8610

แผนที่  download

ธุรการภาควิชา อาคาร 8 ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6

(ย้ายสถานที่ เนื่องจากจะทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่)