Category Archives: News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ
ไปที่รายชื่อ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะฯ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู รับเพียง 400 คนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562
scan0011

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อสังคมและสมัครเป็นเครื่อข่ายแกนนำจิตอาสาเกษตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
scan0001

ขยายเวลาและปรับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา
scan0025