Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี้

กำหนดฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
คลิกที่นี้

ประกาศ รับสมัครนิสิตป.ตรี-โท-เอก เข้าร่วมโครงการจัดสอบ TOEIC ภาคต้น ปีการศึกษา 63 (จัดสอบวันที่ 24-25 พ.ย. 63)
คลิกทีนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ 3
คลิกที่นี้

ขอเชิญฝึกอบรม การประยุกต์หลักการบริหารเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ MINI-IE
POSTER Version 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ (รอบสอง)
คลิกที่นี้