รายชื่อเจ้าหน้าที่ : ช่างเทคนิค

คุณธีระวัฒน์  ศรีเปารยะ

คุณธีระวัฒน์  ศรีเปารยะ

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค 6 ชำนาญการ

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1629                                                                                   

คุณสนอง  สุนทรวิภาต

คุณสนอง  สุนทรวิภาต

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค 5

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1629                                                                                   

คุณฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์

คุณฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์

ตำแหน่ง:วิศวกร

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1629