กิจกรรมภาควิชา

โครงการไหว้พระขอพร บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557