กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. และ Big Cleaning Day วันที่ 14 กันยายน 2562