กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานกับนิสิต ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562