กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณอาจารย์และบุคลากร ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562