ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะฯ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะฯ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู รับเพียง 400 คนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562
scan0011