ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อสังคมฯ

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อสังคมและสมัครเป็นเครื่อข่ายแกนนำจิตอาสาเกษตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
scan0001