ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/62

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/62 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย อ.ปากเกร็ด ในวันที่ 26 มกราคม 2561
scan0017