ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการแก้ปัญหาทางธุรกิจภายใต้ชื่อโครงการ LINDO OPTIMIZATION MODELING COMPETTINON 2018
scan0030