การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 จัดที่ The Zign resort Pattaya วันที่ 23-24 เมษายน 2561