ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแข่งขัน Data Science Boot Camp ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแข่งขัน Data Science Boot Camp ครั้งที่ 1 Data Science for the greener world ระหว่งวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/PAXsiH ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

scan0031