ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการส่งเอกสารการกู้ยืม กยศ และ กรอ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการส่งเอกสารการกู้ยืม กยศ และ กรอ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยส่งเอกสารในัวนที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หน่วยกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 3 กองกิจการนิสิต โดยนิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook ชื่อ กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

scan0028