ขอประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ภายใต้ JICA Innovative asia Scholarship 2018

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ภายใต้ JICA Innovative asia Scholarship 2018 ภายใต้หัวข้อวิจัย Information Technology (IT) Internet of Things (loT) หรือ Artificial Intelligence (AI) ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.ku.ac.th