ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการสศาสตร์ระหว่างประเทศ SEANES2018 และประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการสศาสตร์ระหว่างประเทศ SEANES2018 และประชาสัมพันธ์ จัดโดยสมาคมการยศาสตร์ไทย

scan0018