ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ศุนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

scan0009