งานเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2561 Open House