การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ปิยะชยวัศ ที่ไดัรบรางวัลยอดเยี่ยมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560