ขอแจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท รอบ 2 ปีการศึกษา 2559

สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 8403 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ คลิกที่นี้