โครงการไหว้พระขอพร บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการไหว้พระขอพร บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ แหล่งพุทธศาสนาโดยรอบในเขตจังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 22 คน