ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1603-1604  โทรสาร 02-579-8610

แผนที่  download

ธุรการภาควิชา อาคาร 8 ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6

(ย้ายสถานที่ เนื่องจากจะทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่)